Upadłość dla firm
"Ustawa upadłościowa" definiuje przy przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Tym samym nie tylko duże, zasobne spółki, ale także i osoby fizyczne - jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący dowolny rodzaj działalności gospodarczej lub zawodowej - mogą ogłosić upadłość. Posiadają tym samym tzw. zdolność upadłościową. Należy zaznaczyć, iż ustawa przewiduje od powyższej zasady wyjątek - nie można bowiem ogłosić upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

Realizacja usługi

Etap 1

Analiza profilu działalności klienta oraz potrzeb zakończona doradztwem

Etap 2

Przeprowadzenie procesu compliance oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów

Etap 3

Doradztwo z zakresie optymalizacji majątkowej

Etap 4

Upadłość przedsiębiorcy

Copyright © 2016 Wykonano przez Managementsystem..