Nasza oferta dla  Państwa

 

Podstawowa oferta Kancelarii obejmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa medycznego oraz sporów sądowych. Kancelaria ceni sprawy nietypowe i precedensowe, wymagające kreatywnego rozwiązywania zagadnień prawnych, ale nie bagatelizuje drobnych i typowych problemów prawnych.

Atuty Kancelarii to, bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Podejmując działania na rzecz Klienta oferuje również elastyczne i niekonwencjonalne podejście do konstrukcji prawnych, dostosowując sposób i zakres świadczonych usług do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dzięki współpracy z prawnikami na terenie całej Polski jesteśmy wstanie zapewnić Państwu obsługę stacjonarną w Oddziałach KIO Kancelaria Prawna w wybranych miastach

Specjalnością Kancelarii jest pomoc osobom zadłużonym (w sporach przedsądowych, po sądowych, przed egzekucyjnych, w trakcie egzekucji komorniczej, należności przedawnionych) Zapewniamy naszym Klientom zabezpieczenie ich majątku oraz doradzwto w zakresie ochrony praw nabytych. Nasza pomoc zawsze poprzedzona jest szczegółowym rozpoznaniem każdego zlecenia oraz sporządzeniem szczegółowego planu podejmowanych czynności operacyjnych.

Nasze usługi wyceniane są z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia, tak aby struktura wynagrodzenia była adekwatna do rzeczywistego zaangażowania pracowników oraz prawników Kancelarii.

Udzielamy porad prawnych z zakresu:

 • alimentów
 • spraw o rozwód i separację
 • podziału majątku
 • prawa rodzinnego
 • praw konsumentów
 • wierzyciele - dłużnicy
 • prawa nieruchomości
 • najmu lokali
 • eksmisji
 • wspólnot mieszkaniowych
 • prawa cywilnego - umów
 • odszkodowań
 • prawa spadkowego
 • spraw karnych
 • wykroczeń
 • prawa spółdzielczego
 • prawa administracyjnego
 • działalności gospodarczej
 • prawa pracy
 • podatków
 • czynności urzędowych
 • ugoda, wyrok, właściwość sądu
 • pomocy pełnomocników
 • opinii, ekspertyz biegłych
 • inne problemy...

Copyright © 2016 Wykonano przez Managementsystem..