Konstytucja Biznesu 30 kwietnia 2018r. wchodzi w życie

Najciekawsze z nowych rozwiązań prawnych jakie mamy do dyspozycji od tej daty:

– najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą rejestrować działalności i płacić składek;

– ulga na start, czyli zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze pół roku;

– skrócenie do 120 dni okresu po jakim można zgłosić tzw. „ulgę na złe długi”;

– zasada: co nie jest zabronione, jest dozwolone;

– zasada proporcjonalności;      

– instytucja tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej;

– Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – nowa instytucja.

Konstytucja biznesu zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która była już nowelizowana około 80 razy. Stwarza nową rzeczywistość gospodarczą w której mają funkcjonować Wykonawcy, choć niektóre zapisy jedynie odświeżają dawne rozwiązania.

Konstytucję Biznesu tworzą ustawy:

1.       Prawo przedsiębiorców

2.       Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

3.       Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

4.       Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

5.       Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Copyright © 2016 Wykonano przez Managementsystem..